top of page

Groser

Dean, 57

They All Went Plopby Leigh Davies
00:00 / 02:47

Ma ceirios yn 20c yr un ar hyn o bryd, ond ma nhw’n hyfryd. Sai’n gallu stopio bwyta nhw. Dwy’n taflu’r cerrig tu ôl fynna fel bod Joey ddim yn gweld faint dwy ’di mynd drwyddyn nhw!

Blwyddyn cyn COVID nawr, es i lan i ardal Hereford, sef ble ni’n cael ein ceirios ni, ac o’n i mewn car bŵt. O’dd ’na foi yn gwerthu ceirios am £2 y punnet, so prynes i lwyth yn meddwl ’sen i’n gwerthu nhw’n y siop. Ma raid bod nhw newydd ddod mas o’r ffrij, cos o’n i ddim hyd yn oed ’di cyrraedd nôl cyn iddyn nhw gyd fynd plop.

O’n i’n bwyta gymaint ag o’n i’n gallu stwffo ar y ffordd nôl, a’n taflu’r cerrig mas o ffenest y car.

bottom of page