top of page

Di-waith

Hayley Gwatkin, 28

It Was all Worth It in the Endby Leigh Davies
00:00 / 02:40

Nes i gwrdd â mhartner i, ’yn fiance i nawr, nôl yn Ysgol Duffryn High. O’dd ’y mrawd ’di cyflwyno ni i’n gilydd. Cwmpes i mewn cariad yn syth. I ddechrau o’n i mor swil a timid o’i gwmpas e, yn cochi a’n baglu dros ’y ngeirie… a daethon ni’n rili agos, tan un dydd o’dd ’da ni ddim dewis ond gadael ein gilydd achos bod fi’n symud tŷ ac ysgol. Yn y diwedd fe ffeindon ni’n gilydd ’to. Ma fe fel bod ffawd ’di dod â ni nôl at ein gilydd achos fi’n meddwl bod ni wir i fod ’da’n gilydd. Fi’n ei garu fe’n fawr iawn. Fi’n cofio bod yn feichiog am y tro cynta a rhoi genedigaeth i ’mab cynta i, sy nawr yn 8 oed. O’dd hi’n enedigaeth hir a caled iawn ac yn y diwedd o’dd rhaid fi gael c-section... ond o’dd e i gyd werth e yn y diwedd. Ma ’mab i’n fachgen lyfli a llawn bywyd, a fi wir yn mwynhau dysgu iddo fe y pethe fi ’di dysgu mewn bywyd a dysgu iddo fe sut i dynnu lluniau pethau – jest fel nath ’y nhad i ddysgu fi neud pan o’n i’n fach. Mae’n neis iddo fe gael dysgu pethau newydd a mwynhau ei amser ’da’r bobl ma fe’n eu caru achos mae’n tynnu ei sylw fe o’i broblemau ei hunan mewn bywyd. Ma fe’n diodde o Duchenne Muscular Dystrophy.

bottom of page