top of page

Mark, 58

Different Placesby Leigh Davies
00:00 / 04:43

Pan o’n i tua saith oed, es i i ben pont y Transporter gyda Tad-cu. Dwi wir yn mwynhau mynd i lefydd gwahanol o gwmpas Casnewydd – fel Tŷ Tredegar, Clwb Nos Zanzibar, Rodney Parade, a parc Belle Vue. Yn anffodus mae rhai o’r llefydd yma wedi cau nawr...

bottom of page