top of page

Connor, 27

But Actuallyby Leigh Davies
00:00 / 06:11

Y peth mwya dwi ’di gyflawni yn ’y mywyd yw cael fy ngeni gyda anableddau a clywed y baswn i byth yn cerdded, siarad, na bwyta bwyd solid – ond yn y diwedd, dwi’n gallu gwneud y pethau yna i gyd. Pan ddaeth rhywun i fy mesur i am gadair olwyn, o’n i’n cerdded o gwmpas y stafell.

bottom of page