top of page

Pensiynwr

Lozy, 67

Going Fishingby Leigh Davies
00:00 / 03:50

Nes i glywed ti’n gweud am bysgota. Beth ti’n lico amdano fe? Cos o’n i’n ffindo fe’n fucking boring!

O’dd angladd ’yn step dad i heddi, ac yn y crem o’n ni’n siarad am pan o’n ni’n gwbod bod e’n marw a bydden ni’n mynd rownd i weld e. O’dd e ddim yn gwbod bo fe’n marw, ond ie aethon ni rownd ’da mrawd a’n nai i ac o’dd e’n siarad amano nhw gyd yn mynd i bysgota.

Bydde’n step dad yn sefyll ar y bont, a dan y bont bydde’i fab a’i ŵyr e, a bob nawr ac yn y man, bydden nhw’n tynnu ar ei lein e. A ma fe fel “phwoarr!!!” yn tynnu’r lein lan yn meddwl bo fe ’di dala pysgodyn. Naethon nhw ’na am flynydde.

O’dd e’n wyllt gacwn pan ffindodd e mas, ond god o’dd e’n ffynni haha… y bastards.

bottom of page