top of page

Aelod o’r Senedd dros Orllewin Casnewydd

Jayne Bryant AM, 45

They Sound Like Me, They Look Like Meby Leigh Davies
00:00 / 03:37

Pan o’n i yn y brifysgol, sgrifennais i at bob Aelod Seneddol yn lleol i wneud profiad gwaith, a naeth Paul Flynn sgrifennu nôl. Gofynnodd e i fi pa mor dda o’n i ar y cyfrifiadur, yn defnyddio prosesydd geiriau. Felly, oedd rhaid i fi ffonio fe nôl …a naeth e roi cyfle i fi! Timod, o’n i ddim yn un o’r goreuon na dim pan o’n i’n yr ysgol, ond naeth Paul roi cyfle go iawn i fi ac o’n i mor ddiolchgar am hynny, ei fod e wedi gweld rhywbeth ynddo fi, ac wedi dal mlaen i nghefnogi fi. Oedd hi’n arfer bod y byddai pobl yn cael eu hethol rhywle, wedyn fydden nhw ddim o anghenraid yn mynd i’w hetholaethau ryw lawer... a dwi’n meddwl bod hynna wedi newid nawr – mae pobl eisiau gwybod dy fod ti o gwmpas. Maen nhw eisiau gwybod dy fod ti yna, yn bresennol. Dy fod ti ddim o blaned arall neu o le arall. Felly ti’n trio cael dy weld…a dwi’n teimlo’n arbennig bod hyn yn bwysig pan mae’n dod i bobl ifanc. Achos i fi, o’n i’n teimlo’i fod e wedi cael effaith fawr arno fi, cwrdd â Paul Flynn pan o’n i’n ifanc a dyna pam dwi’n teimlo’n gryf am fynd i siarad ’da pobl ifanc – galle fe fod mewn ysgolion neu llefydd eraill, timod, unrhyw bryd dwi’n cael cyfle rili! Achos mae’n rhoi cyfle iddyn nhw feddwl “O! Wel, gwleidydd yw’r person yna! ... ac maen nhw’n swnio fel fi, maen nhw’n edrych fel fi”, a dwi wedi eistedd yn yr un cadeiriau â mae lot o’r bobl ifanc yma wedi eistedd ynddyn nhw, wedi mynd i Ysgol St Julian fy hun, y cynradd a’r uwchradd, timod, dwi ’di bod yna, a dwi’n meddwl, wel, mae i wneud ’da gwybod dy fod ti i weld yr un peth â’r bobl yna sy’n gwneud y pethau pwysig yma – achos mae’n gallu gwneud i bobl feddwl “Wel... os ydyn nhw’n gallu neud hynna, galla i neud hynna hefyd!” A dyna beth dwi eisiau i bobl ifanc feddwl – ei FOD e iddyn nhw. Achos treuliais i gymaint o amser yn meddwl ei fod e ddim i fi. Naeth e ddim hyd yn oed croesi fy meddwl i bryd hynny y gallen i wneud beth dwi’n wneud nawr. Ond wir mae e i bawb, achos mae angen i’n gwleidyddion ni fod o gefndiroedd amrywiol a chynrychioli’r cymunedau ’dyn ni’n byw ynddyn nhw.

bottom of page