top of page

Nerd

Nick, 27

Drop of Deliriumby Leigh Davies
00:00 / 03:25

...wel y bit fi heb weud ’tho ti ’to yw, yn amlwg nes i weud ’tho ti bod ’na tri ‘catastrophe’ yn y deck, so pan ti’n neud arcane check, os ti’n gweud celwydd a’n cal dy ddala, ma’r wech carden sy ’da dy opponent di, os yw un o nhw’n catastrophe, ma nhw’n gallu swopo’r garden ti ’di ware am un o’r cardie yn eu llaw nhw, ma’r catastrohpes, ond am y gwrachod, bob amser yn ddrwg, i rei fi, bydd e’n nafu cymeriade fi. So, os fi’n gweud celwydd a’n cal ’y nala a digwydd bod ’da ti ‘catastrophe’ fel un o dy wech carden, ti’n gallu mynd, “Fi’n mynd i swopo hwnna am hwn”, a wedyn ’ny bydd y ‘catastrophe’ yn digwydd yn lle ’ny. Ma hwnna hefyd yn agor lan peth rili diddorol – os oes dim ‘catastrophe’ ’da ti, a fi ’di gweud celwydd. Gad ni weud bod fi ’di gweud pink 2, ond actually pink 1 yw e, a ti dim ond yn dala cardie pinc, ti’n gallu naill ai ddim swopo fe a byddai dal yn neud y pink 1, neu ti’n gallu swopo fe ac os yw e’n fwy na pink 1, ti’n neud damage, so nei di probabli ddim swopo fe. Y point yw, ma’r carden sy’n aros ar y ford dal yn cal effaith. Nawr, fel arfer, ma’r arcane abilities dim ond ishe un carden, ond ma ’na exceptions. Nai dangos un rili diddorol i ti, Belladonna, ma bottom ability hi’n neud rwbeth ar bob lliw, ond y ‘catastrophe’ yw bod y ddau o nhw’n marw. So os fi’n mynd mewn a gweud bod Belladonna’n mynd i neud ‘Drop of Delirium’ yn erbyn dy gymeriad di, a fi’n trio neud rwbeth arall, a fi’n gweud celwydd, a ma ‘catastrophe’ ’da ti, gallet ti ware’r ‘catastrophe’, ond bydd Belladonna a dy gymeriad di’n marw. Ond os fi’n targedu’n un ’yn hunan, i gad ni weud symud e, a fi’n gweud celwydd, a ma ‘catastrophe’ ’da ti, ma’n ddau gymeriad i’n marw…

bottom of page