top of page

Cyn-Dechnegydd Radio

Ian White

You Have No Ideaby Leigh Davies
00:00 / 04:33

Nôl yn y 60au o’n i’n field technician i’r Royal Signals. O’n ni’n gweithio ar telecommunications, yn seto lan pob math o gyfarpar radio communications dros y byd. A bryd ’ny o’n ni’n hedfan lot – naethon ni lot o trips yn hedfan mewn Hercules. O’t ti’n cael dipyn o ysgytwad ynddyn nhw ar y gorau. Swnllyd. Drafft mawr. Rough. O’n nhw’n hedfan yn eitha isel, so o’n nhw wir yn mynd strêt mewn i’r turbulence. Ta beth, yr un tro ’ma o’n i a’r bois yn neud night flight wrth i ni symud mlaen i’n posting nesaf ni, ac o’n ni fod i stopo off yn Ascension Island ar y ffordd. Y peth yw, sai byth ’di bod yn dda iawn mewn awyren… ond nath beth ddigwyddodd yr un tro ’ma neud i fi deimlo hyd yn oed yn waeth ambytu fe. Ta beth, nath pawb setlo mewn a ffindo lle bach i’w hunan gael bach o gwsg. Heblaw amdano fi, gwbwl effro, dim gobaith bydden i’n cysgu drwyddo fe. So i gael ’yn feddwl i oddi arno fe, penderfynes i checo mewn gyda’r peilot. Night flight o’dd e so o’n ni’n hedfan yn y tywyllwch ond o’dd popeth yn iawn. O’n i ddim yn y cockpit ’da nhw’n hir cyn i hwnna newid. Yn sydyn gweles i wyneb y peilot yn mynd yn wyn. Edryches i ar ble o’dd e’n syllu, a reading yr hydraulics. O’dd e ’di neud nose dive. Cyn o’n ni’n gwybod dim, o’dd yr awyren wedi colli’r holl hydraulic fluid. Ac i feddwl bod fi ’di mynd mewn ’na i gymryd ’yn feddwl i oddi ar bethau… Peth nesa fi’n gwybod, fi’n cael ’yn anfon mas o’r cockpit. Mae’r co-pilot yn gwithio’r cranc metel hir ’ma i’n ddwylo i, a fi’n gofyn “beth yw hwn?” Ma fe’n gweud “ni di colli’r holl hydrolic fluid, dyw’r fflaps ddim yn mynd i symud eu hunain... TI’n mynd i fod ’yn fluid ni. Emergency procedure.” ’Na ni ’te. So ces i’n hun i position, ac anfonodd y peilot instructions nôl i ni a’r co-pilot. Naethon ni dynnu’r cranc fel o’dd angen. O’dd angen cymaint o cranco ar y system manual. Ond yn y diwedd fe naethon ni lwyddo i gael hi ble o’dd hi angen bod a naethon ni lanio’n saff. Y peth yw, y bois… cysgon nhw drwy’r holl ordeal. Naethon nhw ddeffro ddim yn hir ar ôl i ni lanio. Pan o’n i’n dod off, o’dd yr haul yn gwenu. Cymron nhw un golwg arno fi a gweud “beth ar wyneb y ddaear sy’n bod ’da ti Ian boio?”

Llyged fel soseri a’n wyn fel y galchen, wedes i, “sdim syniad ’da chi”

bottom of page