top of page

Cyn-filwr

Andrew B, 64

A Brand New Startby Leigh Davies
00:00 / 02:43

Mae atgofion melys iawn gyda fi o fynd ar wyliau gyda fy nheulu pan o’n i’n ifancach. Ar ôl i fi dyfu’n henach, o’dd rhaid i fi ymdopi gyda colli fy mam, a teimlo mod i ’di nghaethiwo oherwydd salwch meddwl. Weithiau mae difaterwch cymdeithas yn gwneud i fi deimlo mod i ddim yn cael fy ngwerthfawrogi. Pan symudais i mewn i fy fflat, roedd rhaid i fi fod yn ddewr – roedd yn ddechrau newydd. Doedd gyda fi ddim byd o gwbl pan symudais i mewn, ond dros amser dwi wedi hel popeth sy angen arna i. Dros amser, dwi wedi tyfu i fod yn berson annibynnol. Wedi’r cyfan, mae bywyd yno i’w fyw, a does yna ddim troi nôl!

bottom of page