top of page

Myfyriwr a Gwirfoddolwr

Sam, 35

I Kept Replayingby Leigh Davies
00:00 / 09:27

Nes i ddeffro i neges destun yn dweud bod ’yn ffrind gorau i ’di marw. O’n i’m yn gall credu’r peth. O’n i’n cadw chwarae’r neges drosodd a drosodd yn y ’mhen i. Yna ges i neges gan un o’n ffrindiau eraill i’n gofyn o’n i ’di clywed y newyddion. Nes i ateb yn dweud fod e ddim yn wir. Dim tan i fi siarad gyda’i mam hi nes i ddeall ei fod e. Es i i neud paned ond o’n i’m yn gallu symud. O’dd ’y nghorff i’n teimlo’n drwm fel corff marw. Nes i ffonio mam i drio esbonio wrthi hi beth oedd wedi digwydd, ond o’n i’m yn gallu cael y geiriau mas. Bydd hi’n adeg yna o’r flwyddyn eto cyn bo hir, a mae hynna’n dod â llawer o atgofion nôl. Rhai hapus a trist... Dim jest ffrindiau gorau o’n ni, o’n ni fel dwy chwaer.

bottom of page