top of page

Groser

Joey, 69

Learning Everydayby Leigh Davies
00:00 / 04:07

Ti’n dysgu bob dydd o dy fywyd. ’Set ti’n synnu, dwy ’di bod yn gweithio ’ma ers 55 o flynydde a dwy dal yn dysgu. Ma ’da ni stwff yn dod mewn o bobman yn y byd, ma ’na wastad rwbeth newydd i ddysgu amdano fe. Ma fe’n gwd. Fel ma nhw’n gweud, don’t buy a book by its binder. Ma lot o bobl dim ond yn prynu pethau sy’n dishgwl yn neis, ac am ’ny ma nhw’n colli mas ar gymaint. Ma Dad dal yn tyfu llysiau, a ma lot o fe’n edrych yn nobbly i gyd, a ddim yn dishgwl fel y tomato “ideal” neu beth bynnag, ond ma fe’n blasu’n anhygoel. Dyw e byth yn credu mewn sprayo na dim, felly ma fe’n organic rili. Dyw e ddim yn edrych yn berffaith, ond ma fe’n blasu’n anhygoel.

bottom of page