top of page

Bancer Cwier

Robin Red, 32

Solidify this Changeby Leigh Davies
00:00 / 03:18

Dim Robin yw’n enw iawn i, ond yr enw fi ’di ddewis. I rili dathlu hyn a neud y newid ’ma fi ’di dewis i’n hunan yn fwy real, ces i tatŵ o robin goch yn hedfan mas o gawell ar ’y mraich i. Dyma’r tatŵ mwyaf a drytaf sy ’da fi ond o’dd e wir werth e. Nath e gymryd 8 awr dros ddau sitting mewn stiwdio newydd sbon yn Treforys, jest fel o’dd cyfyngiadau Covid yn cael eu codi. O’dd raid i bopeth fod yn extra glân. O’dd raid i fi neud prawf y noson cyn ’ny ac o’n ni’n dal yn gwisgo mygyde drwy’r amser. Treulies i’r 8 awr i gyd yn adrodd ’yn stori wrth y ferch o’dd yn neud y tatŵ a nath hi rannu gymaint o’i stori hi ’fyd. Ma fe’n ddarn bydda i’n falch ohono fe am weddill ’yn fywyd i a bydd e bob amser yn ’yn gysytllu fi â’n gornel bach i o Gymru.

bottom of page