top of page

Awdur

Ben Green, 29

Pure Crazyby Leigh Davies
00:00 / 04:21

Ar ôl i ’mab i gael ei eni, dechreuais i sgrifennu straeon. O’n i wastad yn greadigol ac yn llawn syniadau ers pan o’n i’n ifanc, ond naeth rhywbeth glicio pan daeth e i’r byd. O’n i ishe neud hyn dim jest i gael fy syniadau i mas, ond i adael rhywbeth ar ’yn ôl i hefyd. O’n i ishe neud yn siŵr y bydde gan y plant ffordd o nghofio i pan o’n i ’di mynd, dim jest lluniau a fideos o’dd yn dangos pytiau ohono i, ond drwy mhersonoliaeth i, gadael e gyd mas yn y straeon chwareus a boncyrs ’ma. O’n i ishe iddyn nhw gofio’u tad fel y person cwbl boncyrs fel ag yw e.

bottom of page