top of page

Cyfarwyddwr CiC Tasty Not Wasty

Sabrina, 41

I Was Not Preparedby Leigh Davies
00:00 / 03:17

Un o’r pethau mwyaf dwy wedi’u cyflawni yn ’y mywyd, ond am ’y merch i, yw dechrau CiC Tasty not Wasty. Mae’n ‘Oergell Gymunedol’ a dyma’r unig un swyddogol yn ardal Torfaen. Fe ddechreuodd e heb enw adeg Nadolig 2019. O’n i ’di cael cais i gasglu bwyd ar gyfer digwyddiad ar ddydd Nadolig o’n i’n ei redeg. O’n i’n meddwl bod y siop jest yn mynd i wneud photo op a rhoi bocs o fwyd, so troiais i lan yn ’y nghar Peugeot 107 glas i. O’n i’n anghywir, ac o’n i ddim yn barod mewn unrhyw ffordd. O’dd ’na o leiaf 7 troli o fara, a gymaint o lysiau a cig yn cael eu sganio drwodd i fynd, o’n i ’di’n syfrdanu. Fe drïodd y staff ’yn helpu i y gorau gallen nhw, a naethon ni ffitio 9 tray o satsumas, sleisys pysgod, ac unrhyw beth o’n nhw’n meddwl bydde’n ddefnyddiol i’r bobl oedd yn dod dydd Nadolig i fynd gartre gyda nhw. Paid gofyn sut naethon ni hynna! ...ond yn lwcus o’dd ’y nghar i’n wag ar y pryd. Fe wnaeth y profiad yma newid sut o’n i’n meddwl am archfarchnadoedd, felly dechreuais i ymchwilio i wastraff bwyd a’r prosesau mae’r sefydliadau ’ma’n eu cymryd. Es i’n dost gyda COVID ym mis Mawrth 2020, a dechreuodd y cyfnod clo bythefnos wedyn. Ar ôl i fi wella, dechreuais i gasglu’r bwyd. Ym mis Awst, fe ddaeth hi’n amlwg bod galw mawr am y gwasanaeth yma yn y gymuned, felly fe ddechreuon ni ei wneud e’n swyddogol. Ond dim ond pan ymunodd gwirfoddolwyr ’da ni y datblygodd e’n wasanaeth llawn fel sy ’da ni heddiw. Dwy’n falch iawn o’r holl waith mae’r gwirfoddolwyr ’di neud a’r bobl ma nhw ’di cefnogi. Does dim ffordd yn y byd ’sen i ’di gallu ei droi e’n wasanaeth sy’n rhan mor ganolog o’r gymuned heb ymroddiad yr holl wirfoddolwyr. O fwydo dros 700 o bobl dros y Nadolig i redeg sesiynau celf a lles – mae CIC Tasty not Wasty wedi dod yn rhan annatod o’r gymuned wrth iddo fe ddal mlaen i symud ’da anghenion pawb.

bottom of page