top of page

Wedi ymddeol

John, 75

The Big Wide Worldby Leigh Davies
00:00 / 02:25

Roedd cwrdd ag Eugene yn un o’r pethau pwysicaf ddigwyddodd i fi. Fe oedd fy ysbrydoliaeth gynharaf fel bachgen 12 oed. Fe gyflwynodd fi i bêl-droed – des i’n rhan o’r Gem Rovers o Stow Hill. Fe wnaeth e i fi deimlo’n dda am fywyd a nghyflwyno i i’r byd mawr. Bydda i’n ei gofio fe am byth.

bottom of page