top of page

Di-waith

Jay, 44

With All My Troublesby Leigh Davies
00:00 / 03:36

Baswn i’n hoffi taswn i heb wthio fy nghariad i ffwrdd. Dyma’r peth dwi’n ei ddifaru fwya. Un o’r tensiynau dwi’n byw gyda nhw yw fy nghred nad o’n i’n rhydd – mae’r gred yma’n teimlo’n real ...a’r adeg pan roedd y mwya o ofn arna i oedd pan o’n i’n teimlo bod fy mywyd i mewn peryg – eto, mae’r gred yma’n teimlo’n real.
Ond, er gwaethaf fy holl drafferthion, dw i’n gobeithio bod yn gwnselydd rhyw ddydd.

bottom of page