top of page

Gweithiwr Swyddfa

Tes, 40

Always on the Main Pathby Leigh Davies
00:00 / 05:24

O’n i’n 4 oed pan symudais i i’r cymoedd. Dwy’n dal i gofio Dad yn penderfynu dylen ni ddringo’r mynydd mwyaf serth ar bwys ein tŷ ni y prynhawn yna, i’n gael i a’n chwaer mas o dan draed Mam tra ro’dd hi’n dadbacio. O’dd hi’n fis Mawrth, ac fe aeth hi’n dywyll yn lot cynharach nag o’dd e ’di ddisgwyl. O’dd e’n styc hanner ffordd lan mynydd yn y tywyllwch gyda dau o blant bach. Ma raid bod e’n poeni... ond ’na’i gyd fi’n gofio yw fe’n dweud storïau sili i ni, canu caneuon ’da’n gilydd, a fe’n neud i ni chwerthin. Rai oriau wedyn, ces i a’n chwaer ein cario lawr y mynydd ’da plisman a rhywun o’dd mas yn cerdded eu ci. Naethon ni gerdded y mynydd yna lot o weithiau gyda dad dros y blynyddoedd, bob tro ar y prif lwybr a bob tro yng ngolau dydd.

bottom of page