top of page

Garddwr

Kevin, 58

And Then She Vanishedby Leigh Davies
00:00 / 05:35

Weithiau ma pobl yn gweud ’thai soi’n gallu, ond wy’n gallu. Ma Kevin yn gallu neud pethe! Pan ges i’n jab COVID cynta i, es i gytre a cwmpo i gysgu yn ’yn gader i. Teimles i law ar ’y mraich i i’n ddihuno i. Weithiau ma’n freuddwydion i’n teimlo’n real iawn. Ma’r tŷ wy’n byw ynddo fe nawr, nath e ymddangos yn un o’n freuddwydion i. Ges i hunlle bo fe ’di cael ei ddymchwel, ac ar gae mawr ar bwys ble wy’n byw o’dd y babell ’ma ar riw fawr... ac o’n i’n gallu gweld bod ’yn fam a’n dad i’n byw ynddo fe. Wedon nhw ’tho fi bod raid i nhw aros ’na a bod nhw’m yn gallu dod gytre. Ges i lythyr wrtho’r D.W.P. a nath e’n ypsetio i beth sgrifennon nhw. Weles i’n fam i mas o ffenestr y bac a wedes i ’tho hi bod pobl yn pigo arno’i – ac wedyn diflannodd hi. Hyd yn oed nawr, wy’n gwbod bod hi ambytu’r tŷ yn edrych drosto’i.

bottom of page