top of page

Garddwr wedi Ymddeol

Gail Morgan, 63

Gadaboutsby Leigh Davies
00:00 / 04:28

O’dd y ddau o ni’n gweithio’r un job, o’n ni’n trolley stewards. Ath e â fi mas i ddangos y job i fi, a des i nôl a meddylies i, oh god, ma fe’n lyfli! Pan o’n i’n gweithio’n y swyddfa ’da fe, ffeindes i mas bod e mewn perthynas. O’dd wastad soft spot ’da fi am Paul, a tua dwy flynedd wedi ’ny wedodd e ’thai bod ’da fe soft spot amdano fi. Wedes i “so ni’n mynd fynna… gadawa di, a wedyn newn ni feddwl bytu fe…”. Gymrodd e tan iddo fe adel i ni ddechre mynd mas. Y’n ni ’di bod ’da’n gilydd ers 18 mlynedd, ond o’dd e wastad yn meddwl bod fi’n well na fe. O’dd e wastad yn rhoi fi lan ar pedestal. Ma fe’n gweud bod e ’di dysgu’n well ers ’ny! Fi’n fwy down to earth nag o’dd e’n meddwl. Ni ’di bod yn lwcus fel’na mewn bywyd, timod. Nath e adel hi ar ôl 14 mlynedd, a wedyn dethon ni ’da’n gilydd, ac o’dd hi arfer dilyn fi rownd yn y pubs a bydde hi’n trio twlu diodydd drosto fi a ’na’i gyd. O’dd ’da ni loads o ffrindie da ar y rheilffordd, a o’n nhw’n arfer mynd i’r Arch – y gay club – a wedon nhw dewch lan fynna yn lle, fydd hi ddim yn gwybod bod chi lan ’na, so naethon ni a gethon ni amseroedd ffab! O’dd ’da ni griwie mawr o ffrindie hoyw – ni ’di bod i fwy o briodase hoyw na rhai straight! Dros y wlad i gyd! Ma’r rheilffordd yn cysylltu chi ’da pobl dros y lle. O’n ni’n arfer cal ein gwahodd i partis Nadolig pawb, paid gweud ’tho neb arall ddo. So ie, ni’n real gadabouts, timod. Ni’n nabod pob math!

bottom of page