top of page

Cerddor ac Ymgyrchydd

Mohannad Bashir, 34

My Voiceby Leigh Davies feat. Mohannad Bashir
00:00 / 03:56

Falle bod fi’n cymryd y sgiliau a’r hyder o fod ar y llwyfan gyda mand i, ‘Torchbearer’, a’n defnyddio hynna fel sgil i drosglwyddo i’n ymgyrchu i. Achos, tu fas i ngherddoriaeth i, dwy ’di bod yn ddigon ffodus i fynd ar y llwyfan a siarad mewn digwyddiadau gwahanol, am greulondeb yr heddlu, am hiliaeth… achos fi yw’r prif ymgyrchydd ar gyfer ‘Justice for Mouayed Bashir’. Mouayed Bashir yw mrawd i, a buodd Mouayed Bashir farw ar ôl dod i gyswllt â’r heddlu fan hyn yng Nghasnewydd – yn Maesglas i fod yn benodol, yng nghartref y teulu – nôl ar 17 Chwefror 2021. Ar ôl beth ddigwyddodd, paciais i mhethau a symud o Lundain nôl i Gasnewydd i fod ’da’r teulu i’w cefnogi nhw drwy’r cyfnod anodd yna… achos mae’r flwyddyn gyntaf bob amser yn galed. O’n i byth y math o berson sy, timod, yn siarad drwy’r meic o flaen cannoedd, llond llaw, neu hyd yn oed miloedd o bobl... ond, timod, mynd i brotestiadau neu ar orymdeithiau – dyw hynna jest ddim yn fi. ’Yn llwyfan i yw ’da’r bois – ’da’r band – a’n llais i yw’r gitâr fas. Felly i newid hynna, a mynd yn solo, jest defnyddio’r meic a defnyddio’n meddyliau i, a nheimladau i, a’r ffeithiau a’r ffigyrau am beth sy’n digwydd o ran creulondeb yr heddlu fan hyn yn y Deyrnas Unedig... ma fe’n learning curve. Ac o’dd rhaid i fi ddysgu yn y fan a’r lle, cymryd pethau un dydd ar y tro, un cam ar y tro. So ie, mynd â hynna mas fynna, siarad yn y Senedd, siarad tu fas i Rif 10, siarad tu fas i’r Tŷ Cyffredin, mynd i demos, a gorymdeithiau, delio ’da’r cyfryngau... ma fe’n fyd gwahanol. Ond ma fe ’di yrru gan gariad, achos ma fe’r un gwaed â fi, ma fe’n frawd i fi. Fe oedd yr ail blentyn yn y teulu. O’n ni’n deulu o 5, ond nawr ni lawr i 4… Mouayed oedd ’yn ffrind gorau i pan o’n ni’n fach. O’n ni fel Tom and Jerry, wastad yn creu problemau rownd y tŷ. Haha. Druan â hi, o’dd raid i Mam ddelio ’da lot o stwff, timod, delio ’da 3 bachgen.

bottom of page