top of page

Ystadegydd

David Beckett, 40

Unexpected Heritageby Leigh Davies
00:00 / 04:07

Yn y diwedd cwrddon ni â criw o bobl sy’n dod o Sbaen gan fwya achos y boi ’ma o’r Eidal o’dd ’y mhartner i, Iria, yn gweithio ’da fe. Aethon ni lawr i Tiny Rebel, ac es i i siarad ’da’r boi ’ma, o’dd gyda fe acen Gymreig mor gryf, ac o’n i’n meddwl, O ma fe o’r cymoedd, yn hollol amlwg o fan hyn. A wedyn cwrddodd e ag Iria, sy’n dod o Sbaen, a naeth e jest dechrau siarad Sbaeneg full speed, ac o’n i fel, fucking hell, o’n i’m yn disgwyl hynna! O’dd e’n foi rili neis. Llawn egni. Smart iawn. O’dd y boi ’ma jest yn diferu o hyder tawel a mor drwsiadus. Siaradodd e ’da Iria, ac esbonio bod ei fam e ’di cael ei symud i ffwrdd yn ystod Rhyfel Cartref Sbaen, ac un o’r prif lefydd – yn bendant yng Nghymru a de-orllewin Lloegr – ble o’n nhw’n rhoi’r bobl oedd yn ffoaduriaid yn y bôn, oedd Caerleon. O’dd e ’di eni yng Nghymru, ond dysgodd e siarad Sbaeneg ’da’i fam. Fi’n meddwl bod lot o’r bobl gath eu symud i Gaerleon wedi diweddu lan yn siarad Cymraeg neu Saesneg, so o’n nhw ddim yn arfer siarad Sbaeneg lot, neu o leiaf beth o’n nhw i gyd yn neud o’dd siarad Sbaeneg fel o’dd eu mamau neu tadau nhw’n neud. Y ffordd o’dd e’n siarad Sbaeneg gyda Iria, o’dd e fel sut bydde pobl yn siarad Sbaeneg gan mlynedd yn ôl. Nes i ddim deall hynna. O’n i fel, O ti’n siarad Sbaeneg yn iawn, fucking hell, chware teg, ond o’dd Iria’n dweud ’tho fi wedyn ei fod e’n siarad Sbaeneg da iawn. O’dd e’n defnyddio llwyth o’r ymadroddion anachronistic od ’ma. O’dd e jest y peth rhyfedd ’ma bod y boi ’ma o’dd â acen Gymreig gryf yn siarad Sbaeneg yn y ffordd o’dd e’n neud, ond bod ei fam e ’di cael ei symud o Sbaen achos rhyfel. O’dd hi’n hyfryd gallu cwrdd â fe. Jest y boi ’ma o Gaerleon - ’da’r dreftadaeth annisgwyl ’ma o Wlad y Basg.

bottom of page