top of page

Gwirfoddolwr i’r Salvation Army

Lyndsey Davies, 36

It Really Helps Meby Leigh Davies
00:00 / 03:17

Dw i wrth fy modd yn helpu pobl ac yn gwirfoddoli i’r Salvation Army – rhoi rhywbeth yn ôl. Mae’n gwneud i fi deimlo’n dda, helpu pobl a bod yno i fy ffrindiau. Dw i’n hoffi helpu unrhyw un. Mae gwirfoddoli a mynd i grwpiau cymorth yn rhoi rhywbeth i mi wneud, ac mae’n fy helpu i yn fawr hefyd.

bottom of page