top of page

Potsiwr mewn Celf

Joanne Besli, 42

Forever the Dilettanteby Leigh Davies
00:00 / 04:21

Dwi’n difaru peidio gwneud Celf ar ôl gadael yr ysgol. Nes i ddilyn breuddwydion o’dd ddim fy rhai i felly nes i fethu bodloni’r angen yna i gyrraedd ’y mhotensial. Dilettante fydda i am byth. Ar y llaw arall, am mod i ddim wedi nghlymu wrth un llwybr penodol yn ’y mywyd, dwi wedi tapio mewn i fyd o rai eraill – hyd yn oed os taw dim ond blas yw e!

bottom of page