top of page

Phil, 41

But Sometimesby Leigh Davies
00:00 / 04:21

Dwi wrth fy modd yn mynd allan i gerdded. Mae’n ymarfer corff da a dwi’n cael mynd allan. Mae angen i fi wneud oherwydd fy nghyflwr iechyd meddwl. Fel arfer mae’n helpu, ond weithiau dwi yn teimlo’n grac. …Dwi hefyd yn hoffi mynd allan i gerdded achos ei fod e’n dda am leihau pethau fel colesterol, pwysau gwaed, lefelau siwgr…

bottom of page