top of page

Offeiriad a Chanon yn yr Eglwys Gadeiriol

Canon Andrew Lightbown, 57½

Urban Realityby Leigh Davies
00:00 / 04:19

Ro’n i’n meddwl mai bachgen y wlad o’n i, tan i mi ddod i Gasnewydd i wasanaethu yn yr Eglwys Gadeiriol. Fe wnes i sylweddoli bod gen i gariad go iawn at realiti dinesig fy nghartref newydd ‘du ac amber’.

bottom of page